PROMEDIS

akcia
Rázová vlna | GUNA MD | TensioMedArtériograph | Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C
Bolest | HSSS | Rázová vlna | TensioMedArtériograph | GUNA MD | Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C

Novinky

Nové postupy a trendy

 

Rázová vlna

Liečba rázovou vlnou sa stala dôležitou súčasťou neinvazívneho riešenia bolesti muskuloskeletárnej sústavy.

 

Proprioceptívna rehabilitácia

Cvičenie na princípe propriocepcie zvyšuje aktivitu HSSS.

 

TensioMedArtériograph

Vyšetrenie ciev prístrojom TensioMedArtériograph dokáže odhaliť veľmi skoré štádiá artériosklerózy.

 

Fyziologická regulačná medicína

Kolagénové injekcie GUNA MD.

 

Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C

Infúzna liečba vitamínom C – nová terapeutická možnosť aj v neurorehabilitačnej praxi.

 

©2012 Foffoland